Endelig en reell liberalisering av ekspressbusspolitikken

Regjeringen har i dag sendt ut forslag til endringer i yrkestransportloven vedrørende løyver for ekspressbussvirksomhet. I realiteten foreslår man at det skal være fritt å etablere ekspressbussruter med rutelengde over 50 kilometer. Flybussruter kan opprettes fritt så lenge passasjerene går på eller av på en flyplass.

Ekspressbusselskapene kan selv bestemme om de ønsker å betjene lokale passasjerer eller ei. Samferdselsminister Jon Georg Dale sier i en pressemelding at regjeringen jobber for at folk flest skal få en enklere reisehverdag, noe som ligger til grunn for liberaliseringen.

 - Vi er svært glade for de foreslåtte endringer fra Samferdselsdepartementet. Dette har NHO Transport jobbet med lenge både overfor Stortinget og departementet. Regjeringen har lenge lovet en liberal ekspressbusspolitikk, og nå blir løftet endelig fylt med innhold, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 NHO Transport bidro sterkt til at et samlet Storting under behandlingen av Nasjonal transportplan i juni 2017 vedtok en egen merknad om ekspressbussene, hvor de bad regjeringen om å fremme konkrete forslag til bedring av ekspressbussenes betingelser. Dette ble fulgt opp av regjeringen i handlingsplan for kollektivtransport, som var klar i juli i år. Nye retningslinjer for tildeling av ekspressbussløyver første tiltakspunkt i denne planen.

 Ekspressbussene har mistet førti prosent av passasjerene de siste ti år, og bransjen har både måtte nedlegge ruter eller redusere frekvensen på flere strekninger. Dette skyldes billigere flybilletter, relativt rimeligere bilhold og bedre togtilbud.

- I tillegg har fylkeskommunenes løyvepolitikk og begrensninger av ekspressbusselskapenes virksomhet vært en sterkt medvirkende årsak til den negative utviklingen. NHO Transport har også vært opptatt av at man skal være etablert i Norge som selskap for å drive ekspressbussvirksomhet. Dette er imøtekommet ved at man forlanger løyve for persontransport, noe som igjen forutsetter at operatør tilfredsstiller krav om etablering, avslutter Stordrange.

 Høringsfristen er 2. januar 2019. Les høringsnotatet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: