Bruk Bus Nordic

Bus Nordic er utarbeidet av sentrale bransjeaktører i Norden. NHO Transport anbefaler at disse felles nordiske materiellkravene brukes i kommende offentlige anbud. - Det gir forutsigbarhet og gjør det mulig at flere kan reise kollektivt på en kostnadseffektiv måte, sier Jofri Lunde. Hun har representert NHO Transport i utviklingsarbeidet.

Siden våren 2017 har det pågått et nordisk samarbeid for å harmonisere materiellkravene i de ulike landene. Den svenske bransjen har vært en pådriver for å etablere Bus Nordic, og i sommer ble Bus Nordic ferdigstilt i en førsteversjon på engelsk.

Formålet er å fremme utviklingen av attraktive og kostnadseffektive busser, som oppfyller passasjerenes behov. Materiell basert på Bus Nordic skal kunne benyttes og flyttes mellom anbudsområder og over landegrenser. 

- For å ta ut synergiene med Bus Nordic er det viktig at innkjøperne av kollektivtrafikktjenester har minst mulig særkrav i tillegg til standarden, sier Lunde. 

Klar for bruk i anbud
Bak Bus Nordic står nasjonale bransjeorganisasjoner for innkjøpere og operatører pluss administrasjonsselskapene i de nordiske hovedstedene. Danmark har ikke deltatt i arbeidet. Det er etablert et formelt samarbeid for å forvalte og utvikle Bus Nordic videre. NHO Transport ønsker å påvirke Bus Nordic slik at kravene på sikt blir enda mer funksjonelle.

Bus Nordic er oversatt til norsk og er klar for bruk. Les Bus Nordic i norsk utgave.

- I Norge går Ruter as foran og signaliserer at de vil legge Bus Nordic til grunn i kommende anbud i Ruters vestregion. Det er positivt, sier Lunde.

Mye til felles med Norsk Standard
I 2015 startet arbeidet med å utarbeide en Norsk Standard for funksjonelle og tekniske krav til busser i kollektivtrafikk. Denne standarden ble publisert høsten 2017.

- Den norske standarden har vært et viktig grunnlag for vårt bidrag i Bus Nordic. Det er i praksis ikke store forskjeller mellom de to dokumentene. NHO Transport har dialog med Standard Norge, og har anbefalt at den norske standarden harmoniseres med Bus Nordic. Vi forventer en avklaring i løpet av 2018, sier Jofri Lunde. 

Hovedforskjellen mellom standardene kan du se her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: