Tariffoppgjøret 2022

Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale. Her finner du informasjon om årets tariffoppgjør.

Tariffoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. I tillegg til å forhandle om lønn, kan partene bli enige om å endre andre bestemmelser i tariffavtalene.

Våre forhandlinger startet 21. april. NHO Transport forhandler Bussbransjeavtalen med Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Spekter forhandler parallelt med de samme arbeidstakerorganisasjonene, pluss Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund.

Her kan du lese fakta om bussbransjen og lønnsoppgjøret 2022.

Hold deg oppdatert:

  1. Klart ja til bussoppgjøret

    Arbeidstakerorganisasjonene har i dag meddelt Riksmekleren at medlemmene har sagt ja til lønnsoppgjøret for bussjåfører. Forhandlingsresultatet fra 07.05.22 blir dermed stående. Totalt 8241 sjåfører deltok i uravstemningen og 71,6 prosent av sjåførene sa ja til resultatet.

  2. Enighet om Bussbransjeavtalen

    Meklingen i forbindelse med revisjon av Bussbransjeavtalen ble avsluttet 07.05.22 etter at meklingen hadde vart i nesten 10 timer på overtid. Resultatet er nå sendt til uravstemning blant arbeidstakerne. Fristen for uravstemningen er satt til 08.06.22. Nye betingelser trer ikke i kraft før de har fått nødvendig flertall i uravstemningen.

  3. Enighet i bussoppgjøret

    - Vi er glade for at det ble enighet slik at busselskapene fortsatt kan transportere passasjerene til jobb, skole og fritidsaktiviteter på en trygg og miljøvennlig måte, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange. Partene ble enige 07.05.22 etter mekling nesten 10 timer på overtid. - Arbeidsgiversiden har strukket seg langt, men resultatet er innenfor frontfagets økonomiske ramme. Det er gjort tilpasninger i tariffavtalen slik at næringen lettere kan tilfredsstille nye mobilitetsbehov med bestillingskjøring, sier han.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: