Tariffoppgjøret 2022

Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale. Her finner du informasjon om årets tariffoppgjør.

Tariffoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. I tillegg til å forhandle om lønn, kan partene bli enige om å endre andre bestemmelser i tariffavtalene.

Våre forhandlinger startet 21. april. NHO Transport forhandler Bussbransjeavtalen med Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Spekter forhandler parallelt med de samme arbeidstakerorganisasjonene, pluss Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund.

Her kan du lese fakta om bussbransjen og lønnsoppgjøret 2022.

Hold deg oppdatert:

  1. Rutebussjåfører får 13 kroner mer i timelønn

    Årets mellomoppgjør ble avsluttet for rutebussjåfører i går ettermiddag. Sjåførene får 13,00 kroner i totale tillegg, noe som gir en årslønnsvekst på over 25.000 kroner. En bussjåfør kan dermed tjene opp mot 550.000 kroner i året.

  2. Mellomoppgjøret endte i streik

    Etter å ha meklet i 16 timer på overtid endte årets mellomoppgjør med streik. Ingen av NHO Transports medlemsbedrifter er tatt ut i streik så langt, og en eventuell opptrapping må varsles fire dager før iverksettelse.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: