Tariffoppgjøret 2022

Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale. Her finner du informasjon om årets tariffoppgjør.

Tariffoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. I tillegg til å forhandle om lønn, kan partene bli enige om å endre andre bestemmelser i tariffavtalene.

Våre forhandlinger startet 21. april. NHO Transport forhandler Bussbransjeavtalen med Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Spekter forhandler parallelt med de samme arbeidstakerorganisasjonene, pluss Fagforbundet og Norsk Jernbaneforbund.

Her kan du lese fakta om bussbransjen og lønnsoppgjøret 2022.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: