Lite nytt i Revidert budsjett for 2024

Publisert

Stortinget

Foto: NHO Transport ved Jofri Lunde.

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til Revidert nasjonalbudsjett. Dette inneholdt lite nytt for den fylkeskommunale kollektivtrafikken og persontransportsektoren for øvrig.

Revidert inneholder i hovedsak økte midler til forsvaret og støtte til Ukraina. I tillegg hadde regjeringen på forhånd annonsert at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på inntekter over 850 tusen vil bli fjernet fra og med 01.01.25.

  • Når det gjelder den fylkeskommunale kollektivtrafikken, lover regjeringen en økning i bevilgningene til fylkeskommunene på 1,4 milliarder i 2025. Imidlertid er denne økningen knyttet til en endring av inntektssystemet for kommunesektoren. Det er dermed vanskelig å anslå hvordan dette vil slå ut i forhold til de enkelte fylkeskommuner og deres ansvarsområder, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

    Samferdselsdepartementet flytter imidlertid 150 millioner til Fornebubanen og 140 millioner til metrobusser fra 2024 til 2025, noe som skyldes forsinket fremdrift. I tillegg reduseres bevilgninger til bussvei på Nord-Jæren med 150 millioner på grunn av for høye kostnadsestimater.

  • Samferdselsdepartementet vil også utbetale en støtte til to navngitte ekspressbusselskaper på 3,7 millioner. Dette skyldes at en etterberegning viser at disse selskapene fikk for lite i covid-19-støtte for perioden juli 2021 til februar 2022, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

    Det foreslås også endringer i reglene merverdiavgiftsberegning for leasing-, bilutleie- og drosjevirksomhet. Dette innebærer at tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift skal beregnes ut fra kjøretøyets verdifall i stedet for sjablongverdier. Inntektene fra omleggingen skal brukes til å redusere engangsavgiften for alle personbiler og å fjerne engangsavgiften for rullestoldrosjer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: