Forslag om å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter i kollektivtransporten

Publisert

Pengesedler

NHO Transport har besvart høring om endringer i finansavtaleloven som er ment å klargjøre og styrke forbrukernes rett til kontant betaling. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår blant annet en egen forskriftshjemmel om kontantbetaling for buss og bane.

NHO Transport er kritisk til at det skal åpnes for en utvidet rett til kontant betaling for buss og bane. Hensynet til sjåførenes sikkerhet, pluss et effektivt og presist kollektivtilbud må veie tyngre.

Les foreningens høringssvar datert 19.12.22.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: