EU åpner sak mot Danmarks turbusskabotasje

Publisert

Bildet viser EU-bygningen

Foto: NHO Transport / Jofri Lunde

EU-kommisjonen har nå åpnet sak mot Danmark basert på de danske begrensningene på utenlandske turbussers kabotasjevirksomhet. Dette skrittet fra EUs side kan gjøre det vanskeligere og medføre enda lengre tid før det innføres nødvendige kabotasjebegrensninger i Norge.

Danmark innførte allerede i 2019 en regel om at turbusser fra andre EU- og EØS-land bare kunne ta kabotasjeoppdrag i en uke før de måtte forlate landet. Deretter må de være ute av Danmark i minst 30 dager før de kan vende tilbake og ta nye kabotasjeoppdrag i syv dager.

EU-avgjørelse vil ta tid

EU-kommisjonen har tidligere bedt Danmark om en nærmere redegjørelse for innføring av skisserte begrensninger, og Danmark stod hardt på sin løsning i svaret til EU-kommisjonen. Nå har kommisjonen åpnet formell sak mot Danmark. Dette kommer frem av en pressemelding datert 19. april.

- Det er allerede et par år siden EU-kommisjonen tok opp saken med Danmark. De fleste hadde trodd at EU hadde slått seg til ro med Danmarks svar og ikke ville forfølge saken videre. Nå kan det imidlertid ta svært lang tid før det foreligger en avgjørelse eller konklusjon. Håpet er at den danske saken vil fremtvinge tydeligere regler i EU, og disse kan gjerne være av samme karakter som for gods, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

ESA, som følger opp EØS-avtalen, har også stilt spørsmålstegn ved Islands kabotasjebegrensninger på 10 dager. Det er så langt ikke kjent hvorvidt ESA nå vil følge opp ytterligere og reagere på samme måte overfor Island som kommisjonen har gjort overfor Danmark.

- Dagens norske regjering har stadig hevdet at de vil se an EUs reaksjon på de danske begrensningene før man innfører tilsvarende eller lignende regler i Norge. Vi frykter at regjeringen nå vil bruke enda lenger tid på å innføre forutsigbare regler tilpasset det norske markedet. Det beste ville vært om danske begrensninger ble gjort gjeldende for hele EU- og EØS-området. Den franske tilnærmingen er også interessant, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde

Fremtidig norsk kapasitet interessant

Transport.no informerte 1. mars om at Samferdselsdepartementet ville engasjere et konsulentfirma for å vurdere konsekvenser for transportnæringen og reiselivsnæringen ved ulike kabotasjebegrensinger i Norge. Denne kartleggingen fortsetter uavhengig av EUs reaksjon overfor Danmark. Kapasiteten i det norske turbussmarkedet inngår i faktagrunnlaget for å finne ut om det er tilstrekkelig med turbusser til at man kan begrense kabotasjeaktiviteten uten negative konsekvenser for reiselivet.

- Den norske turbusskapasiteten er bortimot halvert de siste 10 årene på grunn av kabotasje og pandemien. Det interessante er å analysere potensialet for vekst fremover hvis eksisterende og nye aktører får basert turbussvirksomheten på klare kabotasjeregler og forutsigbare rammebetingelser for øvrig, sier Stordrange.

Han tilføyer at en slik analyse nok ville vise at det er store muligheter for vekst, noe som ville gi ny verdiskapning i Norge, flere arbeidsplasser samt økte skatte- og avgiftsinntekter. I tillegg ville den norske beredskapen bli vesentlig styrket ved at flere turbusser ville være tilgjengelige ved ulike beredskapssituasjoner.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: