Skal utrede konsekvenser av strengere kabotasjeregler

Publisert

Utenlandsk buss

Foto: Jofri Lunde.

Samferdselsdepartementet skriver i et brev til NHO Transport at det nå vil bli igangsatt et arbeid for å få utredet konsekvensene ved ulike begrensninger av dagens kabotasjeregelverk for turbuss. Dette vil nok medføre at eventuelle begrensninger ikke vil være klare før oppstart av sommersesongen 2024.

Departementets brev er et svar på en henvendelse fra NHO Transport av 31.01.23, hvor foreningen etterlyser videre oppfølging av punkt 26 i Samferdselsdepartementets handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Nevnte punkt tilsier at regjeringen vil "utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen når det gjelder definisjonen av midlertidig persontransportkabotasje".

Den aktuelle utredningen skal "kartlegge administrative, økonomiske og praktiske konsekvenser for aktørene i den norske transportnæringen og reiselivsnæringen i Norge ved ulike tolkninger". Vurderingen skal gjøres ut fra bruk av enten den danske begrensningen på syv dager eller den franske fortolkningen på 30 dager.

- Regjeringen sleper bena etter seg i denne saken og burde innført samme begrensning som danskene i god tid før årets sommersesong. Antall norske turbusser er halvert de siste ti årene, og det er god nok grunn til å innføre begrensninger siden en redusert turbusspark går ut over den norske beredskapen, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport mener også at regjeringen burde tenke mer offensivt. Begrensninger av kabotasjevirksomheten vil føre til positive virkninger for Norges økonomi.

- Hvis norske turbusselskaper fikk bedre og mer langsiktige rammebetingelser, vil disse investere i nye busser og ansette flere sjåfører. Dette vil gi flere norske arbeidsplasser i distriktene, positive ringvirkninger i lokalt næringsliv samt sikre betaling av skatt og avgifter til den norske stat, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Les brevet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: