Drosjeløyvehavere må ha fagkompetanse

Publisert

Bildet viser drosjer og en trikk

Foto: NHO Transport / Jofri Lunde

Det skal igjen stilles krav til dokumentert fagkompetanse for drosjeløyvehavere. Endringen i yrkestransportlova skal bidra til en mer seriøs næring og like konkurransevilkår mellom aktørene.

Stortingets vedtak om endringer i yrkestransportlova § 9 første ledd innebærer at det stilles krav om fagkompetanse for å få tildelt og inneha drosjeløyve. Det nærmere innholdet i kravet, med eksamen i regi av Statens vegvesen, vil følge av forskrift.

Løyvehavere med løyver utstedt før 01.11.20 vil allerede oppfylle kravene til fagkompetanse. Når det gjelder løyvehavere som hadde løyve før dette tidspunktet, men har byttet ut løyvet med nytt løyvedokument, må løyvemyndigheten vurdere behovet for ny dokumentasjon.

Regjeringen satte ned et drosjeutvalg for et år siden som skal gjennomgå hele drosjereguleringen. Utvalget skal overlevere sin første utredning til samferdselsministeren 30.06.23.

Les mer om drosjeutvalget her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: