Svarer samferdselsministeren

Publisert

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skrev i et innlegg i Dagens Næringsliv 14.01.22 at regjeringen vil starte en storrengjøring innen transportbransjen. Start med turbussnæringen og innfør danske kabotasjeregler umiddelbart svarer NHO Transport i dagens utgave av samme avis.

En opprydning i tvilsomme forhold innen transportsektoren var en viktig sak for Arbeiderpartiet i valgkampen foran høstens stortingsvalg. Så langt har det kommet frem at regjeringen vil starte med å innføre nytt og strengere regelverk for varebilsegmentet.

- Det er bra og positivt. Men, statsråden kan starte med det aller enkleste, nemlig å innføre danske regler for kabotasje for turbussvirksomhet. Dette vil ikke koste noe, men på sikt føre til flere norske arbeidsplasser og økte skatte- og avgiftsinntekter, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

De danske reglene ble innført 01.11.19 og tilsier at en utenlandsk turbuss kun kan operere i Danmark i syv dager før den må forlate landet. Den har så 30 dagers karenstid før den kan returnere.

- Dette står i kontrast til dagens EU-baserte regler i Norge, som tilsier at en turbuss fra et annet EU- eller EØS-land kan operere i Norge på midlertid basis uten at dette er nærmere konkretisert. Reglene har ført til at utenlandske busselskaper driver virksomhet i Norge gjennom hele sommersesongen, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

I innlegget til NHO Transport blir det påpekt at Arbeidstilsynets kontroller i 2016-2018 viste at 60 prosent av de utenlandske selskapene ikke betalte sjåførene allmenngjort lønn. De er heller ikke momsregisterte, noe som kreves ved en årlig omsetning på 50.000 kroner eller mer.

- På denne måten utkonkurrerer de norske aktører, og antall norske turbusser er redusert med 25 prosent fra 2012 til 2019. Politikerne burde tenke mer på hva en redusert turbusspark betyr for norsk beredskap. Når togene står eller flyplassene stenger vinterstid, er det turbussene som må bringe passasjerene til bestemmelsesstedet. Turbussene er også svært viktige i evakueringssituasjoner, sier Lunde.

Kabotasje har ikke vært noe problem under pandemien siden utenlandske turister har uteblitt. Forhåpentligvis vil noen av disse komme tilbake kommende sommer, og det kan ventes ytterligere økning i 2023.

- Det er dermed viktig at nye kabotasjeregler kommer nå slik at norske aktører får forutsigbarhet og i god tid kan investere i busser og ansette sjåfører. NHO Transport er invitert til et møte hos samferdselsministeren kommende onsdag om den varslede storrengjøringen, og foreningen vil da fremføre de samme argumentene som i dagens utgave av Dagens Næringsliv, avslutter Stordrange.

Les NHO Transports innlegg på dn.no.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: