NHO Transport skal bidra til ny drosjeregulering

Nyhet

Publisert

Næringspolitisk sjef Jofri Lunde skal representere NHO Transport i det offentlige utvalget om fremtidig drosjeregulering. Foto: Moment Studio.

Regjeringen har besluttet å nedsette et offentlig utvalg med 12 personer som skal gjøre en helhetlig vurdering av drosjenæringen. Hensikten er å sikre et godt drosjetilbud i hele landet og ordnede forhold i næringen. EØS-avtalens rammer må ivaretas. NHO Transport er representert i utvalget.

Utvalget skal ledes av Hans Petter Graver, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Medlemmene i utvalget representerer akademia og partene. Ifølge mandatet skal utvalget levere sin sluttrapport om et år.

- Vi er svært glade for at Samferdselsdepartementet har utnevnt vår næringspolitiske sjef, Jofri Lunde, som  medlem i et viktig utvalg. Vi vil raskt invitere berørte medlemsbedrifter til et møte for å diskutere hva NHO Transport skal prioritere når utvalget kommer i gang med sitt arbeid. Vi vil også etablere en referansegruppe, som Jofri kan konsultere etter hvert som ulike problemstillinger skal diskuteres i utvalget. På denne måten vil medlemsbedriftene bli holdt løpende orientert og kunne få en viss innflytelse på arbeidet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Som departementet informerte om på et møte i begynnelsen av mars, er det også sendt ut et høringsnotat om mindre justeringer av dagens drosjereguleringer. Disse vil bli iverksatt forholdsvis raskt og dreier seg blant annet om krav til fagkompetanse og garanti for løyvehavere. Høringsfristen er satt til 22.06.22, og innholdet i denne høringen vil ifølge Stordrange også bli diskutert på det nevnte møte med medlemsbedriftene.   

Les mer i pressemeldingen fra departementet 11.05.22.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: