Vurderer påbud om bilbelte i bybusser

Belter er i dag et frivillig sikkerhetstiltak i en del klasse I busser. Spørsmålet er om det bør bli påbudt å bruke belte når det er montert i bybusser.

Statens vegvesen foreslår å innføre krav om bruk av belte i buss klasse I, bybuss, der dette er montert. NHO Transport har forståelse for og støtter at regelverket endres på dette området, men har i sitt høringssvar anbefalt premisser for praktiseringen av regelverket.

Statens vegvesen argumenterer for påbud om beltebruk av hensyn til trafikksikkerhet og entydig kommunikasjon overfor passasjerene. Buss er kjøretøytypen med de dårligst etablerte beltevanene, og endringen vil medføre at passasjerer kan få gebyr for manglende beltebruk også i bybusser.

- NHO Transport anbefaler at kontroller av beltebruk i disse bussene avgrenses til når beltebruk har størst nytte. Kontroller bør primært gjennomføres på strekninger hvor bussen kjører over 60 kilometer i timen, altså i trafikk utenom bybussenes primærfunksjon, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Foreningen mener at sjåførenes ansvar for at personer under 15 år bruker belte bør begrenses og foreslår et eksplisitt unntak for kjøretøy over 9 seter i § 3 i forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring. Alle passasjerer skal uansett informeres om plikten til å bruke belter.

Belter i bybusser vil medføre økte kostnader både for fylkeskommunene og busselskapene.

Fristen for høringsinnspill til Statens vegvesen er 15.04.21.

Les NHO Transports høringsuttalelse.

Les grunnlaget for forslaget.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: