Tilskuddordning for bussladere i Oslo

Oslo kommune har nå lansert en ordning for ladeinnfrastruktur til elektriske busser. Foto: NHO Transport.

Oslo kommune har nå en tilskuddsordning til etablering av ladepunkter for lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy.

I en pressemelding opplyser Oslo kommune at de ønsker å legge til rette for bruk av utslippsfrie tunge kjøretøy, og etablerer derfor en støtteordning til etablering av ladepunkter for lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy.

Tilskuddsordningen gir støtte til både normalladere og hurtigladere. Alle private virksomheter som ønsker å etablere ladere i Oslo kan søke på ordningen. Ladeoperatører og energistasjoner kan også søke på ordningen.

Tilskuddsbeløp

  • For normalladere (AC-ladere) under 50 kW: 50 % av godkjente kostnader kan dekkes, med et maksbeløp på 35 000 kroner per ladepunkt.
  • For hurtigladere (DC-ladere) over 50 kW: 50 % av godkjente kostnader kan dekkes.
  • Maksimalt støttebeløp per bedrift er på 1 million kroner.

Slik søker du

  1. Innhent tilbud og skaff informasjon
  2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

  1. Motta svar
  2. Bestill/inngå avtale med leverandør og gjennomfør tiltaket
  3. Send inn ferdigmelding
  4. Motta utbetaling

Alt om søknadsprosessen kan leses mer om her.

Har du spørsmål om tilskuddsordningen?

Telefon: 22 92 14 00 (tir - fre kl.09:00-13:00)
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: