Teknisk Beregningsutvalg: Høyere lønnsvekst enn ventet

Teknisk Beregningsutvalg kom med årets første rapport 15.02.21. Rapporten viser at industriarbeiderne hadde en lønnsvekst på to prosent, og lønnsøkningene i industrien samlet endte på 2,25 prosent. Rammen for oppgjøret var på 1,70 prosent.

Rapporten fra Teknisk beregningsutvalg vil danne mye av grunnlaget for årets mellomoppgjør, som starter i midten av mars. Mellomoppgjør forhandles direkte mellom LO og NHO, og det skal i utgangpunktet kun forhandles om lønn. 

- Overskridelse av rammen på 1,70 prosent kan skyldes såkalte sammensetningseffekter eller strukturendringer innen lønnstakermassene. Det er rimelig å anta at personer med kortest ansiennitet har blitt permittert først, og at lønnsmassen dermed i større grad består av eldre og mer høylønnede medarbeidere. Dette vil selvsagt trekke gjennomsnittslønnen opp på en "kunstig måte", sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Teknisk beregningsutvalg viser også at Norge nå mer eller mindre har tettet kostnadsgapet mellom norske bedrifter og konkurrentene hos viktigste handelspartnere, noe som primært skyldes at kronekursen har svekket seg 33 prosent side 2013. Utvalget har også anslått at veksten i konsumprisindeksen i 2021 vil bli på hele på hele 2,6 prosent.

- LO har sitt representantskapsmøte 16.02.21, hvor organisasjonen skal fastsette sine krav foran årets mellomoppgjør. Spørsmålet er om de vil kreve økt kjøpekraft, være fornøyd med å opprettholde dagens nivå eller akseptere redusert kjøpekraft, sier Stordrange.

Den første rapporten fra Teknisk beregningsutvalg inneholder kun tall for hovedområdene. Tallene per tariffområde vil ikke være klare før i midten av mars, og man vil da kunne se hvordan Bussbransjeavtalen har utviklet seg i forhold til andre tariffområder.

For mer informasjon:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: