Støtter fortsatt allmenngjøring

Tariffnemnda skal i midten av mars ta stilling til hvorvidt allmenngjøringen av Bussbransjeavtalens turbusskapittel skal fornyes eller ei. NHO Transport har støttet begjæringen om fornyelse i sitt høringssvar.

En forskrift om allmenngjøring av en tariffavtale gjelder kun for en tariffperiode av gangen og må dermed fornyes etter hvert hovedoppgjør. Siste hovedoppgjør ble avsluttet 23.10.20, og på denne bakgrunn har Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet fremmet begjæring om fornyelse av allmenngjøringen av Bussbransjeavtalens turbussdel. Hvis allmenngjøringen blir fornyet, vil den nye minstelønnssatsen i Bussbransjeavtalen på kroner 171,87 legges til grunn.  

- Det er ingen automatikk i at en allmenngjøringsbestemmelse blir fornyet. Det skal foretas en ny og omfattende vurdering av hensiktsmessigheten mot allmenngjøringslovens formål, som er formulert som følger: "å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet", sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport skriver i sitt høringssvar at Arbeidstilsynets kontroller fra 2015 til 2018 viste at 60 prosent av de utenlandske sjåførene ikke hadde allmenngjort lønnssats. Kontrollene i 2019 viste en forbedring, men at overtredelsene blant norske aktører var økende.

- Dette viser at allmenngjøringen har en preventiv effekt på de utenlandske aktørene, og det er bra. På den annen side er det ikke-tariffbundne norske selskaper som betaler under allmenngjort sats for å konkurrere på pris med de utenlandske aktørene. Dette er svært uheldig, sier Stordrange.  

Foreningen har også i sitt høringssvar lagt vekt på de negative samfunnsmessige konsekvenser ved at utenlandske aktører får konkurransemessige fordeler ved å betale langt lavere lønn enn norske selskaper. Dette gir tap av arbeidsplasser og skatter samt avgifter.  

- Antall norske turbusser er redusert med 28 prosent de siste årene. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil ikke turbussnæringen kunne oppfylle sin samfunnskritiske beredskapsfunksjon, sier Stordrange.

Avslutningsvis hevder NHO Transport at det er viktig med en rask avklaring. Dette gjelder selv om man ikke kan forvente særlig mange utenlandske turister og turbusser kommende sommersesong.

- Reiser for større turistgrupper har en lang planleggings- og bestillingshorisont. Det er dermed viktig med forutsigbarhet og at alle ledd i verdikjeden kjenner rammebetingelsene i god tid før reisevirksomheten gjenopptas for fullt, avslutter Stordrange.  

Les høringssvaret her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: