Foto:

Skuffende av Stortinget

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Foto: Jon Arne Foss. Foto:

Stortingets næringskomite har nå lagt frem sin innstilling etter å ha behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om kompensasjonsordningen og likebehandling av leasingfinansiering og egenfinansiering av bussmateriell. Komiteens flertall støtter ikke forslaget, og forskjellsbehandlingen av finansieringsformer blir dermed opprettholdt.

Forslaget ble bare støttet av Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV. Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet gikk dermed imot.

- Dette er skuffende av Arbeiderpartiet. Dette partiet støttet Stortingets anmodningsvedtak av 19.01.21, hvor likebehandling av finansieringsformer var ett av 24 punkter. Regjeringen fulgte ikke opp dette punktet i anmodningsvedtaket da siste krisepakke ble lagt frem 29.01.21, og stortingsflertallet klarte ikke å bli enige om et felles vedtak da krisepakken ble behandlet i Stortinget i slutten av februar. Nå hadde flertallet en ny anledning til å fjerne en uheldig forskjellsbehandling, som også gir en konkurransevridende effekt, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at berørte turbusselskaper har lagt ned en betydelig og verdifull innsats for å få endret ordningen, og NHO Transport har jobbet aktivt med problemstillingen siden kompensasjonsordningen ble lansert tidlig i april 2020. Foreningen har også gjentatte ganger tatt opp forskjellsbehandlingen ut fra organisasjonsstruktur, men politikerne har heller ikke har vært villige til å endre forskjellbehandlingen på dette feltet.

Les komiteinnstillingen her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: