Skal nullvisjonen nås, må regelverket for kollisjonsbeskyttelse endres

Det haster med å utforme og innføre én, felles internasjonal standard for kollisjonsbeskyttelse ved sjåførplassen i busser. Vi har absolutt ingen flere bussjåfører å miste. Det er budskapet til samferdselsminister Knut Arild Hareide fra NHO Transport, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet.

I et felles brev til samferdselsministeren ber bransjen om at busser snarest får minst like god beskyttelse i front som andre kjøretøy.

- Regjeringen lover styrket innsats for transportsikkerhet og nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken i ny Nasjonal transportplan. Da må internasjonale krav til kollisjonsbeskyttelse i fronten av busser ha førsteprioritet, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

Dessverre har flere bussjåfører i tjeneste omkommet i møteulykker de siste årene. Senest i mars i år ble en bussjåfør drept da to Volvo 8900 busser fra 2012 kolliderte i en 60-sone i Innlandet fylke.

- Norske myndigheter må bruke den tragiske empirien til å få etablert ECE krav for beskyttelse tilpasset busser. Slike krav finnes allerede for å ivareta sjåførens sikkerhet ved en kollisjon med personbiler, varebiler og lastebiler. Myndighetene har ansvaret for at bussjåfører får samme trygghet som andre trafikanter, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Les brevet sendt til Knut Arild Hareide 06.04.21

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: