Oppdatert veileder for trygg turbusstransport

Med en gradvis gjenåpning av samfunnet kan turbussaktiviteten ta seg opp. Veilederen for trygg turbusstransport gir retningslinjer for at dette kan foregå innenfor trygge rammer. Foto: Furuly Turbuss.

I dialog med medlemsbedrifter har NHO Transport oppdatert sin veileder for trygg turbusstransport. Veilederen er nå tydeligere i ansvarsforholdet mellom bestiller og bussbedrift i forhold til dimensjonering av kapasitet, i tillegg til at veilederen er oversatt til engelsk.

NHO Transport publiserte først veilederen for trygg turbusstransport i begynnelsen av november 2020. Etter dialog med bransjen har veilederen nå blitt oppdatert med tydeligere ansvarsforhold mellom bestiller og bussbedrift, for å klargjøre rollene ved kjøreoppdrag.

Trykk her for den oppdaterte norske versjonen

Trykk her for den engelske versjonen

Veilederen presiserer nå at det er bestilleren av turbussoppdrag, i dialog med bussbedrift, som skal være ansvarlig for at det bestilles plassbilletter som gjør det mulig å dimensjonere tilstrekkelig avstand mellom reisende så langt som praktisk mulig. Anbefalingene er som følger:

  • En meters avstand gjennom hele reisen tilstrebes
  • En passasjer per dobbeltsete hvis ikke i samme kohort
  • To passasjerer per dobbeltsete hvis i samme kohort
  • Fast allokerte plasser

Nå også på engelsk

Etter innspill har veilederen nå også blitt oversatt til engelsk, som derfor kan brukes opp mot internasjonale kunder for å vise at turbusstransport kan gjennomføre innenfor trygge rammer. 

Veilederen har også fått en endringslogg, og NHO Transport vil oppdatere veilederen ved behov og/eller endringer i smittevernreglene som påvirker hvordan turbusstransport kan gjennomføres på en trygg måte.

Ta kontakt hvis det er spørsmål eller andre henvendelser.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: