Nye regler for innreise til Norge

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Foto: Oslo lufthavn.

Fra og med 26.11.21 er det innført et krav om at alle innreisende til Norge som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Denne regelen gjelder også for yrkessjåfører og gjelder for både norske og utenlandske borgere, ifølge Samferdselsdepartementet.

Regjeringen har gjeninført krav om negativ test før innreise og utvide dagens krav om testing og innreiseregistrering ved innreise til Norge.

Personer som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag, skal unntas fra kravet om gjennomført test før ankomst Norge, jf. covid-19-forskrifteb§ 4a, tredje ledd bokstav k. Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport etter § 6b femte ledd er også unntatt fra test på grensa ved ankomst Norge, jf. § 4d. fjerde ledd bokstav e.

Det er imidlertid innført et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Denne regelen gjelder også for yrkessjåfører, og gjelder for både norske og utenlandske borgere.  Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll. Innreiseregistreringsskjemaet finnes her:  https://reg.entrynorway.no/.

Samferdselsdepartementet opplyser at søknadsordningen for yrkessjåfører i nasjonal transport som har vært administrert av Sjøfartsdirektoratet er avviklet, da man har åpnet for at alle utlendinger har rett til innreise etter utlendingslovens alminnelige regler.

Departementet har bedt om at organisasjonene kommuniserer de nye reglene til sine medlemmer, slik at yrkessjåfører som ankommer Norge er forberedt på kravet om innreiseregistrering.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: