Nye minstelønnssatser for turbuss

Nye minstelønnssatser for turbuss gjelder fra 1. juli 2021. Satsene omfatter både norske og utenlandske virksomheter på kabotasjeoppdrag.

Nye minstelønnssatser ble innført 1. juli 2021, som omfatter turbussbransjen. Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene og gjelder for alle som utfører arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift, derav også utenlandske arbeidstakere.

Arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss skal ha en lønn per time på minst:

174,12 kr
[tidligere: 158,37 kr – 01.06.2019–30.06.2021]

Dette gjelder når transporten ikke krever tildeling av løyve ved konkurranse.

Satsen gjelder også for arbeidstakere i utenlandske virksomheter, hvis transportoppdraget er organisert på en måte som innebærer utsending av arbeidstakere som ledd i en midlertidig tjenesteytelse. Når utenlandske virksomheter utfører persontransport med turbuss i Norge, vil dette normalt være i form av internasjonal transport og/eller såkalt kabotasjekjøring. Minstelønnssatsen gjelder kun ved kabotasjekjøring.

Minstelønnssatsene gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: