Krisepakken: lite nytt i innstillingen fra finanskomiteen

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Foto: Jon Arne Foss

Stortingets finanskomite la fram sin innstilling vedrørende regjeringens krisepakke sent om kvelden 19.02.21. Det foreligger ingen samlet flertallinnsstilling, og utfallet kan dermed bli endret under Stortingets behandling 23.02.21.

Det var ikke noe nytt for persontranportnæringen i innstillingen. De rød-grønne partiene fremmet et forslag om at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett skulle komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for tapte billettinntekter innen den fylkeskommunale kollektivtrafikken, men dette fikk ikke flertall.

- Flertallet ønsker nok å se an utviklingen før de avsetter midler utover 1.250 millioner, som ble bevilget under behandlingen av statsbudsjettet for 2021 i desember. Oppdragsgiverne gav for høyt estimat for tapet i 2020, og man ønsker vel dermed å vente med bevilgninger til reelle tapstall foreligger. Dette gir liten grunn til uro fordi regjeringen gjentatte ganger har lovet at tapene vil bli kompensert, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Komiteen har heller ikke endret på kompensasjonsordningen. Det blir dermed ikke gjort noe for å fjerne forskjellsbehandlingen ut fra organisasjonsstruktur. Forskjellsbehandlingen ved leasing kontra egenfinansiering av driftsmidler blir heller ikke korrigert. Senterpartiet fremmet et konkret forslag til løsning, men dette fikk ikke støtte fra noen andre partier.

- Dette er skuffende. Et flertall på Stortinget hadde likebehandling av finansieringsformer som ett av punktene i sitt anmodningsvedtak av 19.01.21, men velger ikke å følge opp i ettertid. En del av NHO Transports medlemsbedrifter har brukt mye tid på møter med stortingsrepresentanter om denne saken, og da er det ekstra skuffende at man ikke blir hørt. Ulempene for turbussnæringen er kun omtalt som eksempel i finanskomiteens innstilling, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Les komiteinnstillingen her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: