Kollektive reiser må bli den nye normalen

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Det er et misforhold mellom offentlig støtte til elbilister og kollektivreisende, mener NHO Transport i Dagens Næringsliv.

Å øke kollektivandelen er det mest effektive virkemiddelet for å minimalisere samfunnets totale skadekostnader ved persontransport. Dette hevder NHO Transport i et hovedinnlegg i Dagens Næringsliv samtidig som Stortingets energi- og miljøkomite leverer en delt innstilling om regjeringens klimaplan for 2021-2030.

I innlegget påpeker administrerende direktør Jon H. Stordrange og næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport at dagens elbilpolitikk forhindrer at målene i byvekstavtalene kan nås. Disse målene er knyttet til reduksjon av kø, støv, støy, ulykker, utslipp og veislitasje fra transport.

Antall kollektivreiser er bortimot halvert under pandemien, mens biltrafikken i byene har holdt stand. Kollektivtilbudet må fornyes og forbedres for å få de reisende tilbake. Billettproduktene bør tilpasses nye reisevaner. Kapasiteten må økes for å redusere trengsel og fjerne gammel frykt for smitte.

Myndighetene må dermed være villige til å satse mer på kollektivtrafikken for å redusere de totale skadekostnadene ved transport. Økt kollektivandel er også nødvendig for å nå klimamålene.

Stortinget skal vedta ny klimapolitikk 08.04.21. Ifølge innstillingen fra energi- og miljøkomiteen er partiene svært uenige om veien til målet om å kutte klimagassutslippene. 

Les innlegget på DN.no (bak betalingsmur) eller her.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: