Garanterer kompensasjon ut året

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har i dag sendt ut en egen pressemelding, hvor han opplyser at regjeringen vil dekke tapte billettinntekter innen den fylkeskommunale kollektivtrafikken til og med 31.12.21. Tilsvarende løfte gis til togoperatørene.

Det er i 2021 totalt bevilget rundt fire milliarder i kompensasjon til den fylkeskommunale kollektivtrafikken gjennom statsbudsjettet og revidert budsjett. Inkludert i dette beløpet er også andeler av ekstra frie midler bevilget til fylkeskommunene.

- Dette var en nyttig avklaring. Det kunne være grunn til å frykte at regjeringen ville avvikle støtten så fort alle nasjonale restriksjoner blir avviklet. Det forventes at disse vil bli eliminert i begynnelsen av oktober, og kollektivnæringen er dermed garantert ekstra støtte i en overgangsperiode på to og en halv måned, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Samferdselsministeren gir samtidig klart uttrykk for at fylkeskommunene har ansvaret for finansiering av kollektivdrift. Den fylkeskommunale kollektivtrafikken må dermed i etterkant av den forlengede kompensasjonsperioden klare seg uten midler utover andeler av statens årlige rammetilskudd til fylkeskommunene.

- Dette bør være målet på lang sikt. Kollektivtrafikken må nok ha ekstra støtte i en lengre overgangsperiode for å kunne tilpasse tilbudet til passasjerenes endrede reisemønster og -behov. Dette vil NHO Transport og de øvrige aktørene på kollektivsiden ta opp med de nye regjeringspartiene i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022, avslutter Stordrange.

Les pressemeldingen her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: