Forslag om turbusskompensasjon

11. mars var det turbussaksjon foran Stortinget. FrP har nå kommet med et representantforslag med sikte på å kompensere turbussnæringen. Foto: NHO Transport.

Seks stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet har fremmet et såkalt representantforslag om kompensasjon til turbusselskaper med egen- eller bankfinansiering av driftsmidlene. En slik kompensasjon vil medføre at leasing- og egen- eller bankfinansiering sikres likebehandling i forhold til kompensasjonsordningen.

Dagens praksis via forskjellsbehandling av leasingavgifter og avskrivninger ved egen- eller bankfinansiering medfører også en uheldig konkurransevridning mellom turbussaktørene. Finansieringsform vil kunne avgjøre om selskaper i det hele tatt overlever covid-19-pandemien eller ei.

- NHO Transport har jobbet for en likebehandling av finansieringsformer siden dagens kompensasjonsordning ble lansert i mars i fjor. Saken har vært tatt opp ved utallige anledninger, og foreningens medlemsbedrifter har også vært flinke til å ta opp saken når de har møtt ulike politikere, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet fattet i 19.01.21 et såkalt anmodningsvedtak, hvor de ba regjeringen om å fremme forslag til løsning på 24 ulike punkter i sin neste krisepakke. Likebehandling av finansieringsformer var ett av disse punktene. Da krisepakken ble presentert 29.01.21, hadde ikke regjeringen inkludert kompensasjon på dette feltet.

- Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har flertall på Stortinget, men klarte ikke å bli enige om et felles vedtak om kompensasjon ved egenfinansiering av driftsmidler da Stortinget behandlet krisepakken i slutten av februar. Dette var svært skuffende, sier Stordrange.

Imidlertid ble saken igjen aktualisert da noen turbusselskaper kjørte noen titalls turbusser inn til Oslo sentrum 11.03.21 med tydelig markering av behovet for likebehandling av finansieringsformer. I denne forbindelse møtte også de fremste initiativtakerne til aksjonen og NHO Transport en del representanter fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe på Eidsvolls plass.

- Etter dette oversendte vi et notat til representanter fra Fremskrittspartiet, som handlet raskt og fremmet det konkrete representantforslaget. Vi vil nå følge opp øvrige representanter fra de andre partiene i Transportkomiteen og Finanskomiteen med sikte på å få et flertall for en ordning. Vi har også i samarbeid med turbussmedlemmene utarbeidet et forslag til en enkel kompensasjonsmodell, sier Stordrange.  

Stortinget bruker imidlertid ganske lang tid på å behandles slike forslag. Ifølge Stordrange kan det forhåpentligvis inngå som en del av behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett, som vil være klart i midten av juni.

Les forslaget her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: