Foto:

Fornyelse av allmenngjøringsforskriften

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Foto:

Tariffnemnda vedtok på sitt møte 10. og 11. mai å fornye allmenngjøringen av minstelønnssatsene for turbussjåfører. De nye satsene blir kroner 185,12 for turbussjåfører med fagbrev og kroner 174,12 for sjåfører uten fagbrev.

Disse satsene vil høyst sannsynlig bli gjort gjeldene fra og med 1. juli 2021. Justerte forskrift vil være tilgjengelig på Lovdata om ett par uker.

- Det må alltid anmodes om forlengelse av allmenngjøringsvedtak etter et hovedoppgjør, og hovedoppgjørets satser legges vanligvis til grunn i allmenngjøringsforskriften. Siden Tariffnemndas vedtak ble fattet etter at vårens mellomoppgjør var sluttført, er også justeringene fra mellomoppgjøret innarbeidet i de nye allmenngjorte satsene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: