Enighet om ny AFP-modell

LO og NHO er enige om en ny og mer rettferdig modell for avtalefestet pensjon. Det er imidlertid ikke enighet om hvordan den nye modellen skal finansieres. I tillegg er dagens ordning allerede underfinansiert.

Under det samordnede hovedoppgjøret i 2018 ble partene enige om å utarbeide en mer rettferdig og forutsigbar AFP-modell. En omforent modell ble presentert 05.05.21.

- Imidlertid gjenstår det viktigste og vanskeligste, nemlig finansieringen. Den nye modellen er knyttet til hvor mange år en arbeidstaker har vært ansatt i en AFP-bedrift totalt sett og ikke til et absolutt krav om ansettelse de siste syv av ni årene før fylte 62 år. Flere vil dermed ha krav på AFP på sikt, men arbeidsgiverne kan ikke akseptere eller tåle høyere AFP-bidrag, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les mer her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: