Ber om styrking av kollektivtransporten i regjeringserklæring

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Det er nå klart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal starte regjeringsforhandlinger uten SV. Kollektivnæringen har allerede sendt sitt innspill til de kommende forhandlingene om en ny regjeringserklæring.

Alle ledd i verdikjeden innen den fylkeskommunale kollektivtrafikken står bak innspillet og inkluderer dermed Kollektivtrafikkforeningen, arbeidsgiverorganisasjonene og samtlige arbeidstakerforbund. Innspillet er koordinert med KS, som sender et eget notat på vegne av fylkeskommunene.

- Det er viktig at kollektivtrafikken blir omtalt på en forpliktende og positiv måte i erklæringen. Det er i denne forbindelse ønskelig at den nye regjeringen bekrefter kollektivtrafikkens betydning for oppnåelse av klimaforpliktelsene. På dette grunnlaget må kollektivtrafikken tilføres ressurser slik at fylkeskommunene skal kunne tilby et omfattende og attraktivt kollektivtilbud som et viktig velferdsgode, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I innspillet anmodes også en ny regjering om å bekrefte at man vil videreføre nullvekstmålet for personbiltrafikken i større byregioner. Betydningen av økt satsing på byvekstavtalene blir også understreket, og disse bør også utvides til å omfatte nye byområder.

I tillegg er det understreket at den fylkeskommunale kollektivtrafikken vil trenge ekstra midler for å tilpasse tilbudet i forhold til nye reisemønstre etter Covid-19-pandemien. Dette vil avsenderne komme tilbake til når statsbudsjettet for 2022 skal behandles.   

Les innspillet her

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: