NHO Transport

Innhold

Utdyper skjevhetene ved kompensasjonsordningene

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

NHO Transport jobber aktivt med å rette opp i skjevheter i kompensasjonsordningen

Under høringsmøte 21. oktober i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite fikk NHO Transport spørsmål om skjevheter og konkurransevridende effekter knyttet til kompensasjonsordningene. Foreningen har nå sendt et lengre notat til transportkomiteens medlemmer for å utdype problemstillingene, eksemplifisere utilsiktede konsekvenser og unngå at skjevhetene videreføres i den nye reiselivspakken.

NHO Transport har lenge påpekt at den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet medfører en forskjellsbehandling ut fra bedriftenes organisasjonsmodell og valgte finansieringsformer. I tillegg har det vist seg at støtteordningen for ekspressbussene også medfører skjevheter ved at et foretak kun kan motta kompensasjon fra en av ordningene. Har man dermed ekspress- og turbussvirksomhet innen samme aksjeselskap, kan det ikke søkes om støtte for å opprettholde et visst ekspressbusstilbud  fra en ordning og om å få dekket "uunngåelige faste kostnader" knyttet til turbussvirksomheten fra den generelle kompensasjonsordningen.

- Hver høringsinstans får svært liten tid til å fremlegge sine synspunkter på stortingskomiteenes høringsmøter, og det er dermed liten tid til å utdype ulike problemstillinger. Det er dermed positivt når representanter stiller spørsmål mot slutten av møtet. Dette gir mer tid og dermed rom for å gå mer i detalj om et spesifikt tema, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les notatet til transportkomiteen her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: