Styrker kontrollen av utenlandske turbussaktører

Regjeringen foreslår at Statens vegvesen kan innhente opplysninger som Arbeidstilsynet kan bruke til kontroll av lønn i transportnæringen. Dette vil effektivisere tilsynet av allmenngjøringsbestemmelsene og bidra til like konkurransevilkår mellom aktørene i markedet.

Stortinget skal behandle regjeringens forslag til lovendringer som skal gi grunnlag for et styrket samarbeid mellom Statens vegvesen og Arbeidstilsynet om tilsyn med allmenngjøringsforskriftene innen veitransport. Les mer om lovendringene her.

- NHO Transport har lenge vært en sterk pådriver for at utenlandske aktører skal etterleve norske lover og regler. Forslaget fra regjeringen er et viktig steg i riktig retning for å ivareta arbeidstakerne og konkurranseforholdene i markedet, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.

Tall fra Arbeidstilsynet i 2018 viste at norske arbeidsgivere innen persontransport med turbuss betalte lovlig lønn i alle de kontrollerte tilfellene, mens bare 23 prosent av de utenlandske arbeidsgiverne betalte lovlig lønn.

Les rapport om turbussmarkedet fra 2019.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: