Foto:

Støtter forslag fra bompengeutvalg

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Subsidier til elbileiere og fordeler som tilgang på kollektivfelter, fortrenger andre klimatiltak og samfunnsnyttige formål i byområdene, mener NHO Transport. Foto: Per-Ivar Nikolaisen. Foto:

Et ekspertutvalg oppnevnt av Samferdselsdepartementet anbefaler at dagens fritak og reduserte takster for elbilene i bompengeprosjekter avvikles. Det vil styrke inntektsgrunnlaget i bomringene, nullvekstmålet blir lettere å nå, og elbilister får riktigere signaler om kostnadene ved bruk av vegkapasitet. NHO Transport støtter denne konklusjonen.

Hvis dagens rabattordninger i bomringen opprettholdes, vil inntektene fra bompasseringer i de fire største byene falle med 23 prosent og antall passeringer øke med 25 prosent. Det finner ekspertutvalget som har vurdert bompengesystemet i perioden frem til 2030.

I rapporten «På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet» gir utvalget 13 anbefalinger for fremtidig innkreving av bompenger.

NHO Transport mener rapporten på en god måte belyser de oppgavene og målkonfliktene bompengene har. I høringsuttalelsen argumenterer foreningen for at veksten i personbiltrafikken må stanses. Subsidier til elbileiere og fordeler som tilgang på kollektivfelter, fortrenger andre klimatiltak og samfunnsnyttige formål i byområdene.

- NHO Transport mener det er viktig med en bompengepolitikk som reduserer de skadekostnadene transportbehovet påfører samfunnet. Flere kollektive reiser er den mest effektive måten å veksle inn mobilitet med høye skadekostnader til mobilitet med lave skadekostnader, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Foreningen viser til at bussene har langt lavere skadekostnader enn elbiler per passasjerkilometer. I rushtiden er elbilens skadekostnader spesielt store. Derfor gir det helt feil signaler å la elektriske personbiler passere med en rabatt på 50 prosent eller mer.

NHO Transport støtter de fleste av utvalgets anbefalinger, og foreslår i tillegg å utvide kollektivtrafikkens bompengefritak til også å omfatte turbusser. Hensikten er å redusere den totale trafikkmengden i byene.

Les NHO Transports høringsuttalelse.

Les rapporten På veg mot et bedre bomsystem.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: