NHO Transport

Innhold

Skjevheter må ikke videreføres i den nye reiselivspakken

Foto: Unni Farstad

Stortinget skal de nærmeste ukene behandle Næringsdepartementets forslag til ny kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter. NHO Transport har på denne bakgrunn oversendt et notat til relevante stortingskomiteer for å unngå at skjevheter ved den generelle kompensasjonsordningen blir videreført i reiselivspakken.

Stortingets næringskomite og finanskomite vil i første omgang behandle forslaget til ny kompensasjonsordning for reiselivet, og notatet fra NHO Transport er dermed sendt til medlemmene av disse komiteene. Man vil ikke kunne søke om midler fra ordningen før januar, men da med tilbakevirkende kraft fra og med september 2020.

- Vi er svært glade for at Næringsdepartementet lyttet til våre innspill og inkluderte tur- og flybussene i den nye ordningen. I notatet har vi påpekt at gamle skjevheter knyttet til forskjellsbehandling i forhold til organisasjonsstruktur og finansieringsløsninger ikke må gjenspeiles i den nye ordningen, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.  

I tillegg blir det påpekt at man bør kunne bruke både støtteordning for ekspressbuss og den nye reiselivspakken når ekspress- og turbussvirksomhet inngår i samme foretak. Ifølge tidligere forskrifter kan et foretak kun søke om midler fra en av ordningene.

- Næringsminister Iselin Nybø offentliggjorde 30.10.20 at den nye reiselivsordningen blir forbedret i forhold til opprinnelig forlag fra 20.10.20. Blant annet blir ordningen forlenget til og med 28.02.20, krav om en omsetningsreduksjon på 40 prosent for å søke senkes til 30 prosent og kompensasjonsgraden økes fra 50 til 60 prosent, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

Les notatet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: