Revidert smitteveileder

Veilederen for smittevern i kollektivtransporten er nå oppdatert, med en gradvis oppmykning i restriksjonene.

Helsedirektoratet publiserte sent i går ettermiddag en oppdatert versjon av smitteveilederen for kollektivtransport. Denne er ganske generell og gir rom for lokale tilpasninger og fortolkninger.

Den nye versjonen erstatter opprinnelig dokument av 05.05.20. Den nye veilederen trer i kraft med umiddelbar virkning.

- Direktoratet har fulgt Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transports innspill om å bruke lyssignalene rødt, gult og grønt for å signalisere smittefarenivå. Det er også spesifisert hvilke tiltak man skal iverksette ved ulike farenivå, noe som skaper en ønsket forutsigbarhet for hele kollektivbransjen, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Veilederen slår fast at hele landet per 02.07.20 er på gult farenivå. Dette tilsier følgende tiltak:

 1. Syke personer skal ikke bruke kollektivtransport
 2. God hygiene
  • God hånd- og hostehygiene
  • Forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak
  • Legg til rette for at passasjerer sitter og står spredt, og unngår kontakt ansikt til ansikt
  • Tilstreb en meters avstand mellom passasjerer og ikke bruk hele kapasiteten i transportmiddelet for å sikre avstand – en meter avstand er anbefalt
  • Unngå unødvendig fysisk kontakt mellom personer
  • Legg til rette for mindre trengsel på holdeplasser/venteområder

Kapasitetsbegrensningen på 50 prosent vil kun gjelde ved rødt farenivå, men det vektlegges at "en meters-regelen" fortsatt bør etterstrebes. I tillegg blir det understreket at avstand blir ekstra viktig ved lengre reiser. Veilederen sier ingen ting om hvorvidt fordøren bør være stengt eller ei ved de forskjellige farenivåene,

- Vi går nå inn i ferietiden, og det er noe usikkert når oppdragsgiverne ønsker at operatørene skal tilpasse seg de nye rådene. Det vil nok bli en del lokale tilpasninger i en overgangsperiode, men det er viktig at tilpasningene avtales via god dialog mellom oppdragsgivere, operatørselskapene og vernetjenesten, sier Stordrange

Se smitteveilederen her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: