Reisegarantifondet - ber om garantistillelse fra GIEK

NHO har med innspill fra blant andre NHO Transport sendt brev til Stortinget om å sørge for at nødvendig garantistillelse kan gjøres gjennom å utvide re-forsikringsordningen av kredittforsikringen som administreres av GIEK, til også å inkludere re-forsikring/risikoavlastning på garantier stilt av forsikringsselskaper og banker på vegne av reisearrangørene.

Norske reisearrangører skal fornye sine garantier i Reisegarantifondet 1. desember 2020. En slik garanti gis normalt av banker og forsikringsselskap. Dette er lovpålagt i henhold til Pakkereiseloven for alle reiselivsaktører som selger pakkereiser. Dersom reisearrangørene ikke lykkes med å stille tilstrekkelige garantier, vil de ikke kunne selge pakkereiser. Uten en ordning for å dekke garantiene for aktørene vil grunnlaget for å drive aktivitet i 2021 bortfalle. 

Et stort antall medlemsbedrifter i NHO opplever nå at Korona-pandemiens betydelige påvirkning på reiselivet gjør det vanskelig å få finansinstitusjonene til å stille med nødvendige garantier. NHO har derfor sendt brev hvor man ber Stortinget sørge for at dette gjøres gjennom å utvide re-forsikringsordningen av kredittforsikringen som administreres av GIEK til også å inkludere re-forsikring/risikoavlastning på garantier stilt av forsikringsselskaper og banker på vegne av reisearrangørene.

Les brevet til Stortinget her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: