Reduserer mva-satsen for persontransport

Stortinget har vedtatt at merverdiavgiften for blant annet persontransport midlertidig reduseres fra 12 til 8 prosent med virkning fra 01.04.20 til 31.10.20.

Dette er et av tiltakene som regjeringen har foreslått i forbindelse med covid-19. Siden satsnedsettelsen ikke gis tilbakevirkende kraft, har finanskomiteen i Stortinget bedt om at regjeringen vurderer om den lave merverdiavgiftssatsen skal reduseres ytterligere eller om det skal iverksettes andre tiltak.

Finanskomiteen ber også om at regjeringen gjør en ny vurdering av statsstøtteproblematikken knyttet til satsnedsettelsen, og at de melder tilbake om dette i den varslede proposisjonen som skal legges frem 27.03.20.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: