Oppdatert veileder for trygge kollektivreiser

Nyhet, Taxi, Turbuss, Kollektivtransport

Publisert

FHI har oppdater sin generelle smittevernveileder for kollektivtransport til å også inkludere turbuss. Foto: Polar Tours.

FHI oppdaterte mandag 23 november sin veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk, taxi, pasienttransport mv). Veilederen er nå presisert med at den også omfatter turbusser.

FHI har i sin veileder for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk, taxi, pasientreiser mv.) presisert at den nå også gjelder for turbusser. FHI har likevel henvist til bransjespesifikke veiledere i sin oppdatering, som inkluderer NHO Transport sin veileder for trygg turbusstransport. NHO Transport sin veileder er derfor fortsatt relevant for turbusselskaper og bestillere som ønsker god og sektorspesifikk smittevernspraksis, med tydelige ansvarsforhold mellom busselskap og bestiller.

Av andre endringer i veilederen fra FHI (smittevern i kollektivtransport) fremgår det foruten om at turbusser er inkludert, også følgende:

  • Lagt til råd om ventilasjon (bør unngå resirkulering av luft).
  • Under forsterkede tiltak: 
    • Presisert at virksomhetene må legge til rette for at avstand kan holdes, og eventuelt bruke vakter dersom det er nødvendig å begrense påstigning på transportmidler uten setereservasjon. 
    • Taxi: munnbind bør brukes av både passasjer og sjåfør
  • Under kontaktreduserende tiltak:
    • Skoleskyss: presisert at skolebarn bør prioriteres i situasjoner der passasjerer må avvises for å ikke overskride anbefalt kapasitetsutnyttelse. Egne råd for skoleskyss er gitt i veileder for skoler.

Munnbind

Det er ikke en generell anbefaling å bruke munnbind i offentlige transportmidler. I situasjoner med økt smitterisiko kan det gis egne anbefalinger om bruk av munnbind dersom avstand mellom personer ikke kan opprettholdes. De forsterkede tiltakene står også listet i den oppdaterte veilederen.

Kommuner kan også fastsette lokale tiltak og forsterkede krav til virksomhetene med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 (lovdata.no) om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 dersom vilkårene i loven er til stede. Per 13.11.2020 er forsterkede tiltak iverksatt i flere kommuner.  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: