Foto:

Oppdatert smittevernveileder for kollektivtransport

Foto:

Helsedirektoratet publiserte en ny versjon av smittevernveilederen for offentlig transport 11.09.20. Den angir råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak ved kollektivreiser. I tillegg angis forsterkede tiltak som kan innføres ved økt smitterisiko lokalt.

Den oppdaterte smittevernveilederen gir råd om at syke personer bør holde seg hjemme, god hånd- og hostehygiene, ekstra renhold og kontaktreduserende tiltak. Det er ikke en generell anbefaling om å bruke munnbind i offentlige transportmidler.

Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område inntil 15 minutter uten særlig smitterisiko. Den generelle anbefalingen om en meter avstand kan fravikes på reiser som varer under én time.

Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko:

• Det bør holdes en meter avstand mellom passasjerer på alle reiser
• Bruk kun opptil 50 % kapasitet i transportmiddelet
• Passasjerer bør ha munnbind tilgjengelig før reiser
• Passasjerer og ansatte bør bruke munnbind på reisen når avstand ikke   kan opprettholdes
• Virksomhetene bør forsterke renholdet og rutiner for å håndtere avfall

- Trafikklysmodellen er tatt ut. Den nye veilederen gir grunnleggende smittevernråd for perioden med pandemi og forsterkede lokale smitteverntiltak ved behov. Taxi har egne tiltak. I innspillet til veilederen etterspurte NHO Transport også egne vurderinger for turbusstransport, men dette er ikke spesifisert, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

Les veilederen.

Veilederen i Pdf-format (obs oppdateringer).

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: