Møte med næringsministeren om korona

Publisert

Næringsminister Iselin Nybø hadde invitert NHO og en representant fra hver landsforening til et møte 10. mars. Hensikten var å diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for å møte næringslivets utfordringer med korona-viruset.

Finansdepartementet, arbeids- og sosialdepartementet, helse og omsorgsdepartementet samt Statsministerens kontor var representert på statssekretærnivå. I tillegg var Finansnæringens hovedorganisasjon til stede.

Felles tiltak

De ulike bransjer og landsforeninger har forskjellige utfordringer. Noen vil merke konsekvensene av korona-viruset veldig raskt slik som reiseliv og transport via omfattende kanselleringer, færre bestillinger og mindre reisevirksomhet. Andre sektorer vil møte utfordringer på et senere stadium ved at import, eksport og innenlands produksjon stopper opp.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almelid, startet dermed møtet med å fremme forslag til generelle tiltak av betydning for samtlige medlemsbedrifter i NHO. Han understreket betydningen av at myndighetene la til grunn en omfattende og koordinert innsats for å stanse utbredelsen av viruset. I tillegg ble blant annet følgende tiltak trukket frem:

  • Perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering må fjernes
  • Arbeidsgiverperioden for dekning av sykelønn må bortfalle når ansatte må i karantene eller isoleres på grunn av smittefare
  • Utsatt innbetaling av skatter og avgifter for å lette likviditetspresset
  • Det må også utvises fleksibilitet i forhold til arbeidstidsbestemmelser og renten bør senkes

Administrerende direktør i Finansnæringens Hovedorganisasjon, Idar Kreutzer, kunne også love at bankene vil stille opp og vise fleksibilitet. Det krevde imidlertid at myndighetene også ga finanssektoren visse lettelser.

Betydning for persontransport

- Å slippe arbeidsgiverperioden når ansatte blir ilagt isolasjon og karantene vil være en lettelse for alle persontransportbedrifter når slike situasjoner skulle oppstå. Permitteringer kan dessverre bli aktuelt både på turbuss-, ekspressbuss- og flybussiden, og bortfall av lønnsplikt ved permittering vil da være til stor hjelp, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at det var stor forståelse for at reiseliv og transport har møtt de største utfordringene så langt, og NHO Transport støttet NHO Reiselivs krav om at merverdiavgiftssatsen for reise og persontransport bør senkes fra tolv til åtte prosent. En slik reduksjon vil komme hele persontransportbransjen til gode.

Spesielle tiltak for ekspress- og turbuss

NHO Transport foreslo også på møtet med næringsministeren at ekspress- og flybussnæringen burde få lettelser i form av lavere terminalavgifter ved flyplasser og sentrale kollektivterminaler. Det ble også understreket at turbusselskapene nå fikk en rekke avbestillinger både fra norske kunder og utenlandske operatører.

- Vi nevnte på denne bakgrunn at det nå var på tide at Norge fulgte Danmarks eksempel og innførte en konkret begrensning på utenlandske aktørers kabotasjevirksomhet. Dette vil kunne medføre at norske turbusselskaper kan opprettholde virksomheten fremover og begrense permitteringen. Dessuten vil det gi ekstra penger til staten fordi norske sjåfører betaler skatt i Norge, arbeidsgiverne dekker arbeidsgiveravgift og norske selskaper etterlever merverdiavgiftsregelverket, avslutter Stordrange.   

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: