NHO Transport

Innhold

Full kapasitetsutnyttelse i to fylker

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Både Nordland og Møre og Romsdal fylkeskommuner har besluttet å tillate bruk av alle setene i bussene fra og med mandag 08.06.20. Det er usikkert om andre fylkeskommuner vil gjøre det samme og eventuelt når de vil oppheve kapasitetsbegrensningene.

Dagens smittevernregler tilsier at det kan gjøres lokale tilpasninger hvis smittesituasjonen tilsier dette. Både Nordland og Møre og Romsdal er blant fylkene med lavest smitte så langt.

- Mange oppdragsgivere er også opptatt av å få åpnet fordøren på bussene for å få økt kontroll med billetteringen og dermed sikre inntektene. Kolletivtrafikkforeningen og NHO Transport har i et felles brev til Folkehelseinstituttet datert 04.06.20 bedt om at dette fagmiljøet vurderer risikoen ved å åpne fordøren og eventuelt justere veilederen for kollektivtrafikk på dette feltet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at det uansett ikke er aktuelt å gjeninnføre kontanthåndtering om bord på bussene. I dagens veileder nevner Folkehelseinstituttet at sjåførene kan beskyttes med plexiglass hvis fordøren skal åpnes.

- Dette har vært forsøkt, men plexiglass vil ikke bli godkjent av Vegdirektoratet fordi gjenskinn i glassene kan påvirke trafikksikkerheten. Man har også forsøkt andre løsninger. Blant annet at fordøren åpnes slik at passasjerene kan validere uten å komme nær sjåføren før de går inn i bussene ved midtre dør. Dette vil imidlertid medføre mye tid på holdeplassene og dermed store forsinkelser, sier Stordrange.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: