NHO Transport

Innhold

Forbedringer av kompensasjonsordningen

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

NHO Transport har gitt flere innspill til justeringer av kompensasjonsordningen, spesielt innrettet mot turbussbransjen

Senterpartiets medlemmer av Stortingets finanskomite inviterte 26. mai til møte via teams om forbedringer av kompensasjonsordningen. Endringer kan komme som en del av Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett.

SV har utarbeidet et såkalt Representantforslag om endringer av kompensasjonsordningen. Dette må Stortinget ta stilling til som en del av Revidert nasjonalbudsjett, som skal vedtas 19. juni. Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik er Senterpartiets medlemmer av Finanskomiteen.

- NHO Transport tok opp spørsmålet om likestilling av selskapsformer og organisasjonsstrukturer. Dagens regelverk er uklart på dette punktet og bør få mer entydige bestemmelser. I tillegg la vi vekt på forskjellsbehandlingen avhengig av finansieringsform. Det gis kompensasjon for leasingavgift men ikke for avdrag på banklån. Heller ikke for avskrivninger, noe som "straffer" solide bedrifter med evne til å finansiere driftsmidlene på egen hånd, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at en endring på disse feltene bør gi tilbakevirkende kraft for mars og april. NHO Transport er også opptatt av at kompensasjonsordningen blir forlenget utover mai måned.

- Egenandelskravet på kroner 10.000 ble redusert til 5.000 fra og med april måned. Vi tok også opp at egenandelen bør fjernes helt. I tillegg bør man frafalle bestemmelsen om at kompensasjon under kroner 5.000 ikke utbetales. Disse forholdene er spesielt viktig for drosjenæringen, sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Torstein Clausen Jystad.

Les NHO Transports notat her:

Les Representantforslag her: 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: