Flere ønsker seg inn i bussjåføryrket

Nyhet, Rekruttering, Kollektivtransport

Publisert

Simen Magnussen og Marice Johannessen er lærlinger i henholdsvis Stein Sørensen Persontransport og Bussring.

Midt under koronapandemien er det også positive nyheter å spore. Nye søkertall for videregående skole viser nemlig et jevnt tilsig av unge som velger seg inn i yrkessjåførfaget.

Det var nemlig 1. mars at fristen for søknad til videregående opplæring gikk ut. For fremtidige bussjåfører gjelder det to år på skole, før kandidaten tilbringer to år som lærling i bedrift. På landsbasis viser tallene for det tredje året i utdanningen, VG3 Yrkessjåfør, en positiv utvikling med en total masse på 537 søkere, opp litt over et halvt prosentpoeng siden tallene i 2019. I følge styreleder i SOTIN (Samarbeidsforum for Opplæringsvirksomheter Innen Transport- og Logistikkfag i Norge) Trond Helge Henriksen har denne andelen faktisk vært jevnt økende de siste 10 årene:

- Bransjen og bedriftene har de siste årene blitt enda mer bevisst på viktigheten av å rekruttere lokal ungdom inn i sjåføryrket, forteller Henriksen. Vi opplever at de unge yrkesutøverne har med seg mye fersk teoretisk kunnskap, som bidrar til å oppdatere og, i mange tilfeller, heve kompetansen i de bedriftene som har lærlinger. Dette gjør at bedriftene opplever det som attraktivt å være lærebedrift og bidrar dermed til å øke ettspørselen etter lærlinger og heve omdømmet for faget og yrket. Vi er opptatt av at de som søker seg inn i yrket, i tillegg til en god opplæring, skal ha gode utsikter til jobb etter bestått fagprøve. Derfor har SOTIN sine medlemmer innført læreplassgaranti i yrkessjåførfaget. 

Færre søkere til VG2 Transport og Logistikk

Til tross for et jevnt tilsig av kandidater til VG3 året i 2020, er det likevel en liten nedgang av søkere til det andre året i utdanningen, VG2 Transport og Logistikk, som vil gi færre søkere til yrkessjåførfaget i 2021. Til tross for en negativ utvikling for det andre året i 2020, understreker Henriksen at dette foreløpig ikke er en del av en langsiktig trend, og påpeker viktigheten av å fortsette det gode arbeidet med å gjøre yrket attraktivt:

- Søkertallene som foreligger nå viser ungdommenes førstevalg, og er slik sett et barometer på interessen for de ulike yrkene. Tallene viser derimot ikke elevenes andre og tredjevalg slik at det er en viss dynamikk i dette. Elevtallene bestemmes i praksis av skolenes kapasitet. Skolene rundt om i landet dimensjonerer til en viss grad sine utdanningstilbud etter tilgangen på læreplass. I den situasjonen som har oppstått nå bør nok dette arbeidet vektlegges enda mer slik at man i størst mulig grad sikrer at alle som vil og kan bli lærling får oppfylt drømmen sin etter endt skolegang. Vi rekrutterer også mange yrkessjåførlærlinger som ikke har gått VG2 Transport og Logistikk, men kanskje gått studieforberedende eller et annet yrkesfaglig VG2. Disse får noe lengre læretid, men oppnår samme sluttkompetanse og lykkes slik sett like bra som de andre. Vi opplever en økning innen denne kategorien lærlinger, understreker Henriksen.

Positivt for bussbransjen

NHO Transport har i lang tid arbeidet for å kartlegge rekrutteringsbehovet for bussbransjen, og arbeidet for politiske tiltak som kan gi flere kandidater til yrket. Allerede i 2016 ble det dokumentert at det er behov for 1000 nye bussjåfører hvert år frem til 2030, viser en rapport fra Urbanet Analyse. Oppsummert understreker Henriksen at det til tross for det store behovet er positivt å se at flere nå ønsker seg inn i yrkessjåførfaget og bussjåføryrket spesielt:

- Vi som jobber med fagopplæring er svært tilfreds med å se at antallet unge som søker seg til yrkesfag øker, til tross for at ungdomskullene og dermed det totale søkertallet blir mindre. Ekstra gledelig er det å se at flere jenter søker seg til yrkessjåførfaget. Andelen jenter nærmer seg nå 20% og mange av disse søker seg til persontransportyrket og vil bli bussjåfører. Dette gir yrket enda flere ambassadører og dermed mulighet for å dele enda flere gode historier. Ungdom søker bekreftelse og flere unge inn i yrket gir potensielt flere som kan bekrefte overfor de neste årskullene hvorfor det er smart å bli yrkessjåfør, avslutter Henriksen.

Ta kontakt

Alle som vurderer en utdanning innen yrkessjåførfaget er velkommen til å kontakte sitt nærmeste opplæringskontor. En oversikt finnes på sotin.no 

Les også mer om SOTIN læreplassgaranti her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: