NHO Transport

Innhold

Enighet om revidert nasjonalbudsjett

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet kom 11.06.20 til enighet om endringer i regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020. Den viktigste endringen var økningen av midler til samferdselsinvesteringer med 1,3 milliarder kroner. Dessverre opprettholdes vedtaket om full avgift på biodrivstoff fra 01.07.20.

De fire borgerlige partiene har flertall på Stortinget, og endringene vil dermed bli endelig vedtatt under Stortingets sluttbehandling av Revidert 19.06.20. Tiltakene i Stortingsproposisjonen av 29.05. om "gjenåpning" av samfunnet blir behandlet som en del av Revidert.

Enigheten berører ikke poster av direkte betydning for NHO Transports medlemsbedrifter. 100 millioner til kommersielle buss- og båtruter blir dermed opprettholdt, og fylkeskommunene vil motta 2,1 milliarder som kompensasjon for tapte billettinntekter og økte kostnader knyttet til drift av kollektivtrafikken. Disse midlene kommer i tillegg til en milliard gitt i "krisepakke 2" i begynnelsen av april. Regjeringens forslag om å opprettholde kompensasjonsordningen for næringslivet til og med august vil bli vedtatt, og budsjettforliket medfører at egenandelen fjernes fra og med mai måned.

- Fylkeskommunene og administrasjonsselskapene kunne nok ønske seg en garanti for at tap av billettinntekter og økte kostnader utover 3,1 milliarder ville bli kompensert. Inntekts- og kostnadsutviklingen vil imidlertid avhenge av når dagens kapasitetsbegrensninger vil bli helt eller delvis opphevet. I tillegg kommer usikkerheten om når passasjerene vil gjenoppta sine gamle reisevaner, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Regjeringen foreslår imidlertid å oppnevne et eget utvalg for å overvåke kommunenes og fylkeskommunenes økonomi fremover. Dette skal bestå av representanter fra berørte departement og Kommunenes Sentralforbund, KS.

- Dette utvalget vil forhåpentligvis foreslå tilleggsbevilgninger ved behov. Det er liten grunn til å tro at ansvarlige politikere vil utarme den fylkeskommunale kollektivtrafikken og dermed redusere tilbudet både kvantitativt og kvalitativt. En slik utvikling vil være negativ både for klimaet og samfunnet generelt, hevder Stordrange.

Veibruksavgift på biodrivstoff utover omsetningskravet er imidlertid ikke nevnt i regjeringen forslag til Revidert av 12.05.20, i Stortingsproposisjonen av 29.05.20 eller i budsjettforliket av 11.06.20. Dette var siste sjanse til å stoppe avgiftsendringen, som trer i kraft 01.07.20.

- Avgiften på biodrivstoff er svært skuffende, og både person- og godstransportbransjen skulle vært foruten denne endringen. Dette representerer en årlig kostnadsøkning for bussbransjen på 180 millioner i året gitt at man opprettholder dagens biodrivstoffvolum. Alternativet er å gå tilbake til autodiesel, noe som vil være svært negativt for Norges klima- og miljøforpliktelser, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Hun tilføyer at NHO Transport, NHO og Drivkraft Norge har jobbet hardt for å få utsatt eventuelle endringer til EUs fornybarhetsdirektiv foreligger i 2021. I stedet har regjeringen valgt å øke det såkalte omsetningskravet for innblanding til massemarkedet.

Les mer om forliket her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: