Enighet etter mekling på overtid

De såkalte frontfagspartene, Fellesforbundet og Norsk Industri, ble enige om fornyelse av Industrioverenskomsten sent fredag kveld. Dette oppgjøret setter en "norm" for de påfølgende tariffområder, og oppgjøret har en total ramme på 1,70 prosent.

Oppgjøret medfører at det gis et generelt tillegg til alle på kroner 0,50. Det gies også et tillegg på kroner 1,50 til ansatte i den såkalte Teko-industrien. Rammen på 1,70 prosent består av et lønnsoverheng på 1,20 prosent og de nevnte sentrale tilleggene utgjør 0,30 prosent. I tillegg er det estimert en glidning på 0,20 prosent, som skal dekke lokale forhandlinger og såkalte garantitillegg.

- Teknisk beregningsutvalg økte sitt estimat av årets prisvekst fra 1,20 til 1,40 prosent under forhandlingene, noe som gjorde disse ekstra vanskelige. Partene satte dermed ny rekord i mekling på overtid med bortimot 23 timer, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Meklingen medførte en bestemmelse om at bedriftene ikke kan forskjellsbehandle arbeidstakere med hensyn til forskuttering av sykepenger. Dette har også vært et tema i tidligere oppgjør.

- Denne bestemmelsen er knyttet til Industrioverenskomsten. Det er kun rammen fra Frontfaget som er førende for øvrige oppgjør og ikke slike bestemmelser. Det er for øvrig interessant å registrere at Fellesforbundet og Norsk Industri ikke har gjort noen endringer i avtaletekstene for å holde kostnadene under kontroll, sier Stordrange.

Forhandlingene om Bussbransjeavtalen skal holdes 2. og 3. september. 

For mer informasjon, se:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: