Endelig avklaring om skatt på frikort

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Arbeidsgiver skal fastsette skattemessige verdi av frikortene for ansatte i busselskaper. Verdien skal baseres på ansattes naturlige reise- og bruksområde. Dette fremgår av et brev til NHO Transport fra Finansdepartementet i dag.

Allerede i forslag til statsbudsjett for 2019 ble det foreslått at ansatte i persontransportbedrifter skulle beskattes for fordelen ved gratis reiser eller bruk av frikort. Innføringen har nå vært utsatt i to år og i fire omganger, men trer nå i kraft fra og med 01.01.21.

- Ordningen skulle i utgangspunktet baseres på at utstederne av frikort, som for bussbransjen blir fylkeskommunene, skulle fastsette den skattemessige verdien. En kartlegging utført av NHO Transport høsten 2019 viste at fylkeskommunene hadde tenkt å oppgi høyst forskjellige verdier, som spente fra rundt 4.000 kroner til over 30.000. Et slikt sprik medfører ikke likebehandling av skattytere, noe som er et sentralt prinsipp i skatteretten, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Den nye ordningen medfører at arbeidsgiver, og ikke utsteder, skal fastsette skattemessig verdi, innrapportere denne til skattemyndighetene og bruke denne som grunnlag for skattetrekk. Skattemessig verdi legges også til grunn ved beregning av arbeidsgiveravgift. Egenandeler trekkes fra ved beregning av verdi.

- Det er verdt å huske at det er innført et fribeløp på naturalytelser fra arbeidsgiver på 8.000 kroner per år. I tillegg kan arbeidstaker motta 2.000 kroner i året i skattefrie gaver, og dette beløpet er foreslått hevet til 5.000 kroner i forslag til statsbudsjett for 2021. En arbeidstaker kan dermed motta frikort for totalt 13.000 kroner uten å bli skattepliktig, og de aller fleste frikort vil få en langt  lavere skattemessig verdi enn dette, sier Stordrange.

Frikortene i de ulike fylkene har forskjellige bruksområder både med hensyn til geografi og transportmiddel. Den skattemessige verdien skal vurderes ut fra den enkeltes naturlige reisebehov og -mønster. Dette medfører følgende:

  • Hvis en sjåfør bor og jobber i Oslo, benyttes pris for årskort i sone 1 som utgangspunkt. Imidlertid må det gjøres et fradrag fordi frikortet ikke kan benyttes på lokaltog og ikke innbefatter reisegaranti.
  • Bor en sjåfør i Ålesund og jobber i samme område, skal også prisen for et års- eller månedskort legges til grunn. Bor vedkommende i Moss og jobber i Halden, skal prisen på års- eller månedskort for denne reiseavstanden benyttes.

    Busselskapene med kontrakter i samme fylke bør samordne sine skattemessige verdier. Imidlertid kan Skatteetaten stille spørsmåltegn ved hvordan den skattemessige verdien er fastsatt, og da må arbeidsgiverne kunne redegjøre for hvilke vurderinger som er lagt til grunn.

    - NHO Transport fremførte argumentet om manglende likebehandling overfor Finansdepartementet sammen med Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet i november i fjor. NHO Transport har i høst hatt to møter på statssekretærnivå om fastsettelse av skattemessig verdi og er glad for at problemstillingen endelig har fått en tilfredsstillende løsning, avslutter Stordrange

Les brevet fra Finansdepartementet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: