Ekspressbussene stopper

Ekspressbussene har fått langt færre passasjerer etter at dagens restriksjoner ble innført 12.03.20, og billettinntektene er kraftig redusert. NHO Transport ber på denne bakgrunn Samferdselsdepartementet på nytt om å vurdere en viss støtte inntil situasjonen igjen normaliseres.

Ekspressbussene får ingen offentlig støtte, men ber nå om et visst bidrag for å kunne opprettholde et kritisk rutenett så lenge dagens restriksjoner er i kraft. Man trenger også en viss støtte i etterkant for å reetablere ordinær drift, men næringen vil igjen basere all drift på billettinntekter etter hvert som forholdene normaliseres.

NHO Transport ba også om støtte fra Samferdselsdepartementet 24.03.20. Dette ble avslått, og departementet ba næringen om i stedet å benytte de "brede" tiltakspakkene på tvers av ulike bransjer.

- Departementet siktet nok da til den nye "kontantstøtteordringen". NHO Transport støtter denne, men den passer dårlig for ekspressbussnæringen fordi den motiverer til passivitet fremfor aktivitet. Og ekspressbusselskapene vil helst ikke permittere alle ansatte og parkere samtlige busser. De ønsker i stedet en viss kompensasjon for variable kostnader slik at de kan utføre sitt samfunnsoppdrag og ivareta en samfunnskritisk funksjon i likhet med øvrige deler av kollektivtransporten, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Påsken er vanligvis en av ekspressbussenes beste og viktigste perioder målt i antall passasjerer og billettinntekter. I år vil det ikke bli kjørt ruter på helligdager med unntak av andre påskedag

- Det er nå for sent å styrke tilbudet i påsken, men med en viss bistand fra departementet vil man kunne retablere et hensiktsmessig rutenett etter at påsken er over. Ansatte i ekspressbusselskapene har sterke ønsker om igjen å kunne bidra til at passasjerene får tilfredsstilt sine behov for trygg, komfortabel, kostnadseffektiv og miljøvennlig transport, sier Stordrange.

Les notat til Samferdselsminister Knut Arild Hareide her

Les forslag til støtteordning av 24.03.20 her

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: