Differensiert arbeidsgiveravgift i 2021

Det blir fortsatt differensiert arbeidsgiveravgift. Foto: Canva.

Differensiert arbeidsgiveravgift fortsetter som regionalpolitisk virkemiddel i 2021. Transportsektoren inngår i ordningen. Den gjelder for virksomheter som er registrert og virker i et område med null eller lav arbeidsgiveravgift. Fra og med årsskiftet er det nye regler for ambulerende virksomheter.

Reglene for differensiert arbeidsgiveravgift ble vedtatt i Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021. Satsen for abrbeidsgiveravgift avhenger av hvor foretaket eller de aktuelle underenhetene er registrert.

Fra og med 01.01.21 kan foretak med ambulerende virksomhet, deriblant transport, påberope seg differensiert arbeidsgiveravgift også på utførelsesstedet. Ambulerende virksomhet skal benytte satsen i sonen der hoveddelen av arbeidet utføres.

Europakommisjonen og ESA vil i løpet av 2021 fastsette nye regionalstøtteretningslinjer som skal gjelde fra og med 2022. 

Mer informasjon:

Les Prop. 1 LS Tillegg 1 (2020–2021).

Les vedtak 321, Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden fra 2021.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: