Ber om likebehandling

Foto: Unni Farstad.

Næringsdepartementet er i ferd med å utarbeide endelige rammer for en egen kompensasjonsordning for reiselivet. NHO Transport har i dag sendt et brev til Næringsminister Iselin Nybø og bedt om at den nye ordningen likebehandler virksomheter uavhengig av organisasjonsform og finansieringsløsninger.

Foreningen sendte et brev 11.09.20, hvor man bad om at tur- og flybusser ble inkludert i den nye kompensasjonsordningen. Mye tyder på at dette ønsket blir etterkommet og at den nye ordningen vil bygge på den tidligere generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

- Det kan være fornuftig å ta utgangspunkt i en eksisterende ordning for å spare tid og dermed raskt gjøre ordningen tilgjengelig. Men, da bør rammene justeres litt slik at man unngår konkurransevridning og utilsiktede virkninger, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport har på denne bakgrunn påpekt at ordningen må likestille virksomheter innenfor et større aksjeselskap med konsern med samme aktivitet skilt ut i et eget aksjeselskap. På samme måte må man likebehandle selskaper med egenfinansiering og aktører med ekstern finansiering. Dette medfører i praksis at avskrivninger må kompenseres på lik linje med leasingsavgifter.

Les brevet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: