NHO Transport

Innhold

Ber om avklaring om økonomien

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Den fylkeskommunale kollektivtrafikken mister billettinntekter og påføres store ekstra kostnader på grunn av krav om avstand mellom passasjerene av smittevernhensyn. Nå ber alle partene innen den fylkeskommunale kollektivtrafikken om et møte med samferdselsministeren og at nødvendig kompensasjon gis i Revidert nasjonalbudsjett.

Samtlige arbeidstakerorganisasjoner på kollektivsiden, Kollektivtrafikkforeningen på vegne av oppdragsgiverne, NHO Sjøfart, Arbeidsgiverforeningen Spekter og NHO Transport står bak henvendelsen rettet til samferdselsminister Knut Arild Hareide og med kopi til to øvrige statsråder og tre berørte stortingskomiteer. Også KS har i etterkant stilt seg bak notatet.

Tapte billettinntekter

I notatet blir det påpekt at den ekstra milliarden gitt som kompensasjon fra Stortingets side før påske har dekket tapte billettinntekter så langt, men den fylkeskommunale kollektivtrafikken taper fortsatt bortimot 200 millioner kroner per uke på grunn av redusert salg av billetter og periodekort. Man vet heller ikke når de betalende passasjerene igjen kommer tilbake.

Transport er definert som en samfunnskritisk funksjon

Ekstra kostnader

I tillegg blir det påpekt at forventede krav om avstand mellom passasjerene for å unngå smitte vil medføre høye ekstrakostnader. Settes eksempelvis kravet til en meter, vil man kun utnytte 40 prosent av bussenes kapasitet. En buss med 50 passasjerplasser vil da måtte begrense antall passasjerer til 20, og det må to ekstra busser til for å frakte de opprinnelig 50 passasjerene. Kostnadsbildet er imidlertid uklart fordi man i dag ikke vet hva kravet blir og hvor lenge dette eventuelt vil bli opprettholdt.

Langsiktige konsekvenser

Avsenderne bak notatet frykter også langsiktige, negative konsekvenser for kollektivsektoren. Man frykter rett og slett en viss skepsis overfor kollektivtrafikken.

- Myndighetene har de siste ukene bedt folk om å unngå kollektivtrafikken på grunn av antatt smittefare. Vi er redd dette inntrykket vil feste seg hos de reisende og gjøre seg gjeldende lang tid etter at dagens restriksjoner er opphevet og smittefaren er vesentlig redusert. Det må dermed brukes ekstra midler etter normalisering av situasjonen til å styrke kollektivtransportens attraktivitet og få de reisende til å gjenoppta gode kollektivvaner. Ekstra kapasitet for å unngå trengsel i rushtrafikken er et eksempel, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Det blir i notatet fremhevet at økt bruk av bil i stedet for kollektivtransport vil gi økte køer, lavere fremkommelighet og et samfunnsøkonomisk tap fordi folk bruker tid i kø fremfor produktiv virksomhet. I tillegg vil økt bilbruk på bekostning av kollektivreiser gjøre det enda vanskeligere å nå Norges ambisiøse klima- og miljøforpliktelser.

- Partene håper å få et raskt møte med Samferdselsdepartementets politiske ledelse både for å diskutere dagens situasjon og de langsiktige utfordringer. Problemet er at vi ennå ikke vet hvor strenge de ulike restriksjoner blir fremover og heller ikke hvor lenge disse vil bli opprettholdt. Dermed vet vi heller ikke eksakt hvor mye ekstra bevilgninger den fylkeskommunale kollektivtrafikken trenger for å kunne utøve sin samfunnskritiske funksjon de kommende måneder, avslutter Stordrange.

Les brevet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: