NHO Transport

Innhold

Vellykket kjøreløsning for turbusser i Oslo

Nyhet, Taxi, Turbuss

Publisert

Haakon VIIs gate ble i 2019 brukt som av- og påstigningssone for turbussbransjen. Foto: NHO Transport

Sommeren 2019 har medført et endret kjøremønster til av- og påstigning for turbusser i Oslo, sammenlignet med fjoråret. Ifølge Oslo kommune og bransjen selv har årets løsning fungert svært godt

Torsdag 12 september 2019 oppsumerte Oslo kommune ved Bymiljøetaten årets løsning for turbusser i Oslo, herunder erfaringer med av- og påstigningsplasser, parkeringsområder og trafikkflyt.

For sesongen 2019 var det ny av- og påstigningssone i Haakon VIIs gate. Det ble øverst i Haakon VIIs gate lagt opp til et maks 10 minutters oppholdsrom før bussen måtte videre til alternative oppstillingsplasser. Nederst i Haakon VIIs gate ble det kun tillatt med av- og påstingning før bussen måtte kjøre videre. Etter å ha sluppet av reisende ved Haakon VIIs gate, var mulige områder for parkering enten i Skippergata, Revierkaia, Kongens gate eller på Fillipstad. Det ble utarbeidet et eget kart som viste anbefalt kjøremønster og oppstillingsplasser. 

Kjøreløsningen har fungert så godt at Oslo kommune og bransjen ønsker å videreføre 2019 løsningen for 2020. 

Det var øverst i Haakon VIIs gate kun tillatt å stå i 10 minutter før bussen måtte kjøre videre. Foto: NHO Transport

Erfaringer

Det ble i Haakon VIIs gate etablert vakthold med 4 bybetjenter og 2 vektere som var tilstede alle dager mellom 9-20. Disse var utplassert fra begynnelsen av mai til slutten av august og har ifølge bussbransjen fungert godt for å håndheve tidsbegrensningen for av- og påstigning.

Oslo kommune opplevde også at det planlagte kjøremønsteret etterhvert ble godt forankret blant bussbransjen, noe som ble reflektert i svært mange færre henvisninger om kjørerute i august sammenlignet med juni. Således ble de tilrettelagte parkeringsplassene også hyppig brukt, mest i Skippergata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skippergata var den mest brukte parkeringsplassen for turbusser i Oslo. Kilde: Bymiljøetaten

Mye utenlandske busser

Oslo kommune hadde også gjennomført sin egen telleaksjon på nasjonalitet blant turbusser i Haakon VIIs gate. Resultatene viste en dramatisk høyere andel utenlandske enn norske turbusser. Dette ble også bekreftet i NHO Transports egne telleaksjon nasjonalt.

I 2019 var omtrent 75 % av de observerte bussene i Oslo utenlandske. Kilde: Bymiljøetaten 

Utfordringer videre

Blant videre utfordringer ble det nevnt å tidligst mulig få ut informasjon for 2020 ettersom billettsalget allerede er godt i gang. Deretter var det også noen usikkerhetsmomenter knyttet til prøvestenginger av gater, samt åpninger av nye museer, i tillegg til at parkeringen i Skippergata fremdeles ikke er sikret for videre sesonger.

Som eventuelt ble det også nevnt at det vil være et behov for en strategi for fremtidig turistmobilitet i Oslo, noe NHO Transport støtter. Samtidig er det bekymringsfullt med den svært lave andelen norske kontra utenlandske turbusser som kjører i Oslo, som aktualiserer foreningens arbeid med konkurransen på like villkår i turbussbransjen.

 

Les også:

I Oslo blir det nytt kjøremønster for turbusser i 2018 

Oslo 2019 - nytt kjøremønster for turbusser

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: