Foto:

Svarer Dagens Næringsliv

Foto:

Dagens Næringsliv ønsker i sin lederartikkel 15. oktober å redusere elbil-fordelene og i stedet satse på mer kostnadseffektive klimaløsninger. Dagen før gikk avisen inn for å avskaffe fritaket for veibruksavgift på biodiesel. Inkonsekvent og underlig, hevder NHO Transport i et motinnlegg 18. oktober.

NHO Transport påpeker at fritak for veibruksavgift på biodiesel utover omsetningskravet indirekte koster 1.358 kroner i tapte avgiftsinntekter per tonn i reduserte Co2-utslipp. Tilsvarende tall for dagens elbilfordeler er hele 10.000 kroner.

- Det er dermed ulogisk og inkonsekvent av Dagens Næringsliv å avvise fortsatt fritak for veibruksavgift på biodiesel så lenge man samtidig etterlyser kostnadseffektive klimaløsninger, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

En kartlegging foretatt av NHO Transport blant bussbedrifter viser at dagens biodieselbruk reduserer utslippene fra bussparken med 200.000 tonn per år. En veibruksavgift på toppen av dagens priser vil medføre at de fleste blir tvunget til å gå tilbake til autodiesel og dermed forårsake økte utslipp.

Veibruksavgift på biodiesel har for øvrig vært flittig debattert i Dagens Næringslivs spalter den siste ukene. Foruten to lederartikler om utslippene fra transportsektoren tilbakeviste generalsekretær i Drivkraft Norge, Inger-Lise M. Nøstvik, påstander om fortsatt bruk av palmeoljerelaterte produkter i et innlegg 16. oktober. I samme avis skriver styreleder i Asko, Torbjørn Johannson, om hvordan veibruksavgift vil påvirke Askos biodieselbruk.

NHO Transport fremførte også sin motstand mot veibruksavgift på biodiesel på et høringsmøte i Stortingets finanskomite 15. oktober. Budskapet vil også bli fremført på høringsmøter i Stortingets transportkomité og Stortingets energi- og miljøkomité 21. og 22. oktober.

- Det er heldigvis mange som støtter vårt synspunkt. NHO har også tatt opp spørsmålet ved flere anledninger, og andre transportrelaterte organisasjoner har også uttrykt sin misnøye med forslaget, avslutter Stordrange.

Les innlegget her 
 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: