Faktabasert diskusjon om bussdrift

SV i Finnmark og Troms vil at fylkeskommunen skal drifte kollektivtransporten med buss selv. Argumentasjonen i et innlegg i Nordlys 5. august er likevel basert på flere feil og misforståelser, noe NHO Transport har påpekt i et svar 11. august.

SV mener anbud på busstjenester er dyrt og byråkratisk. Vista Analyse AS sin gjennomgang av bussmarkedet i 2018 viser derimot at busstjenester er velegnet for anbud. Det er god offentlig styring og rundt ti prosent netto besparelser ved bruk av anbud sammenlignet med drift i egenregi.

SV hevder at anbud gir usikkerhet om lønnsvilkårene til sjåførene. Bussbransjeavtalen sikrer sjåførene lik lønn, basert på ansiennitet og kompetanse, uavhengig av hvilken arbeidsgiver de måtte ha.

SV fremhever også mer kompetanse til de ansatte som argument for at fylkeskommunen skal drifte kollektivtilbudet selv. Bussbransjeavtalen sikrer arbeidsgiverbetalt etterutdanning og det er en økning i antall bussjåfører som i dag tar fagbrev gjennom arbeidsforholdet.

Les innlegget til SVs toppkandidater i Nordlys 5. august og svaret fra NHO Transport 11. august.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: