EU-regelverket for kollisjonsbeskyttelse i buss bør endres

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har i en fersk rapport dokumentert at EU-kravene til kollisjonsbeskyttelse for busser er svakere enn for andre kjøretøygrupper. NHO Transport støtter fullt ut og jobber for at regelverket for busser i EU skjerpes.

SHT har analysert den tragiske møteulykken mellom to klasse II busser ved Ullensaker i november 2017. Til tross for at bussene tilfredsstilte regelverket for kollisjonssikkerhet, var skadeomfanget betydelig. Tilsvarende erfaringer fremkom i en finsk bussulykke i 2015.

Les NHO Transports høringsuttalelse til havarikommisjonens rapport fra juni 2019.

Forslag til endringer i EU-regelverket
- Sikkerheten ved denne typen frontkollisjoner er for svak. Det er behov for økt beskyttelse ved førerplass og i fronten av bussene. Løsningen ligger i å endre EU-direktivene, slik at kravene vil omfatte samtlige bussprodusenter, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Forslag til regelverksendringer i direktivene ECE-66 og ECE-107 blir foreslått fremmet av Jo Eirik Frøise, norsk representant i den internasjonale påbygger-organisasjonen CLCCR. Frøise varsler saken i CLCCR Board of Directors 10. juli og foreslår behandling på kommende komitemøte 24. oktober 2019.

Utvalg for sikkerhet i buss
Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Transport har etablert et utvalg som jobber med kunnskap og forbedringstiltak tilknyttet sikkerhet for sjåfører og passasjerer i buss. Utvalget har invitert Statens vegvesen til et møte i august angående kollisjonssikkerhet.

- God dokumentasjon og samarbeid mellom myndighetene og bransjeorganisasjonene er nøkkelen til å få gjennomslag. Vi kommer til å jobbe med allianser på nordisk og europeisk nivå, sier Lunde.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: